Close up van een vos gezien tijdens wild spotten in Nederland

Wildlife top 10 van Nederland

Table of Contents

Wildlife top 10 van Nederland

Steeds meer mensen in Nederland gaan eropuit en ontdekken hoe mooi de Nederlandse natuur is. Langzaamaan herstellen (sommige) delen van de Nederlandse natuur zich en daar genieten we allemaal van. Om jullie te laten zien wat voor geweldige dieren in ons eigen land rond lopen, hebben wij de Wildlife top 10 van Nederland opgesteld. 

Het was een uitdaging om uit alle 50 zoogdieren, ruim 500 vogels en handjevol reptielen en amfibieën te kiezen. Het is toch gelukt om er 10 uit te kiezen, maar dit neemt natuurlijk niet weg dat er nog veel meer gave soorten zijn! Mocht jij vinden dat er een ander dier uit de Nederlandse natuur op de wildlife top 10 van Nederland zou moeten staan, laat dan een reactie achter onder het artikel!

Wildlife top 10 van Nederland

Het edelhert

We beginnen gelijk met het grootste landzoogdier dat we op dit moment in Nederland in het wild hebben lopen, het Edelhert (Cervus elaphus). Het edelhert is één van de drie hertachtige die in Nederland leeft, en is veruit de grootste. Deze reuzen, die een schofthoogte hebben van 1,40 meter en tot wel 2,60 meter lang kunnen worden wegen maximaal 250 kilogram. De mannetjes dragen imposante geweien die ze gebruiken tijdens de bronst in september. 

De natuur is in Nederland behoorlijk georganiseerd en dat zie je ook terug in de plekken waar het edelhert in Nederland te vinden is. Er zijn grofweg twee opties, de bekendste is de Veluwe en daarnaast leven er veel edelherten in en rond de Oostvaardersplassen. Op de Veluwe is het vooral verstandig om één van de vele wildkijkschermen te gebruiken om ze te vinden. Bij de Oostvaardersplassen moet je vooral naar het Oostvaardersbos en het Oostvaardersveld. 

Daarnaast zijn er in het zuiden van het land nog twee populaties die in afgerasterde gebieden leven. Ze leven hier als proef en met doel de dieren uiteindelijk weer in de Brabantse en Limburgse natuur te laten rondlopen. De ene populatie vind je in het Groene Woud tussen Tilburg, Den-Bosch en Eindhoven. De edelherten zijn hier te vinden in een gebied van 350ha. De gebieden heten de Scheeken en de Mortelen. De tweede populatie leeft in het Weerterbos in Limburg, hier lopen de dieren in een gebied van 150ha. In beide gebieden heb je een goede kans om tegen edelherten aan te lopen. 

Vechtende mannelijke edelherten in een van de natuurgebieden op de Veluwe in Nederland

De Ransuil

Het tweede dier op onze wildlife top 10 van Nederland is de ransuil (Asio otus). De ransuil is één van de grotere Nederlandse uilen. De spanwijdte is bijna één meter en de dieren wegen tussen de 210 en 330 gram. Typische voor de ransuil zijn de oorpluimen. Dit zijn geen echte oren maar slechts langere veren. De dieren hebben een goede schutkleur met hun veren in verschillende tinten bruin. 

Het verspreidingsgebied van de ransuil is heel groot, het dier komt namelijk op grote delen van het noordelijk halfrond voor. Ze komen overal voor op het Europese vastenland en dus ook in Nederland. Hoewel de vogel door het IUCN niet als bedreigd wordt aangemerkt, staat deze wel op de Nederlandse Rode Lijst. Op dit moment zijn er nog zo’n 2.000-3.000 broedparen over in Nederland. In de winter zijn er een stuk meer ransuilen in ons land te vinden. Dit zijn vooral dieren die hier komen overwinteren vanuit Scandinavië. 

De kans om een ransuil in Nederland te vinden is dan ook het grootst in de winter, niet alleen omdat er dan meer ransuilen in Nederland zijn, maar vooral omdat ze samen komen in zogenaamde roestbomen. Bomen waar ze met soms wel 15 uilen samen in verblijven, vaker gedurende een langere periode. Mocht je dus weten waar zo’n boom is, dan kun je hier vaker terug komen.

Lees hier meer over uilen in Nederland!

De wolf

Gezien alle commotie mag natuurlijk ook de wolf (Canis lupus) niet op onze wildlife top 10 van Nederland ontbreken. Een grote hondachtige die jaren lang niet te vinden was in ons land. Sinds 2015 is de wolf weer terug en dat heeft veel discussie losgemaakt. 

Nu de wolf zich langzaam settelt in ons land, is het tijd om van het dier te gaan genieten. De dieren zijn vooral te vinden op de Veluwe, waar natuurlijk voldoende prooidieren zijn. Nu er een jonge nieuwsgierige wolf te vinden is op de Veluwe, gaan daar dagelijks mensen op pad om een glimps van dit prachtige dier op te vangen. Heel gaaf natuurlijk om zo’n dier in het wild te kunnen spotten, maar houdt alsjeblieft afstand en respect voor het dier!

Wandelen

De wisent

Dat de wisent (Bos bonasus) op onze wildlife top 10 van Nederland staat, kan wat vragen oproepen. Het dier leeft overal in een afgerasterd gebied en dus is de vraag of het dier in Nederland wel echt wild is. Doordat de wisent ooit op het randje van de afgrond stond, vinden wij toch dat dit conservatiesucces gevierd mag worden en daarom staat de wisent op deze lijst. 

De wisent is een rundachtige en het kleine neefje van de Amerikaanse bizon. De wisent wordt daarom ook vaak de Europese bizon genoemd. Deze grote runderen kunnen ruim 3 meter lang worden en wegen dan zo’n 1.000 kg. Mochten ze ooit weer echt vrij rond komen te lopen in Nederland, dan is het gelijk het grootste landdier in Nederland. 

De wisenten leven in Nederland maar op een aantal plekken, vijf plekken om precies te zijn. 

Ze leven in natuurpark Lelystad, op het Kraansvlak bij Zandvoort, in de Maashorst, op Veluwe en ook in de Zeeuwse slikken van den Heen. Helaas zijn niet al deze gebieden open voor publiek. Gelukkig worden er voldoende excursies georganiseerd. Het makkelijkst is het om wisenten te spotten op het Kraansvlak, vlakbij de Amsterdamse waterleidingduinen. Hier loopt één kudde, waarvan sommige dieren een gps-tracker omhebben. Hierdoor kan je zien of de dieren in de buurt van het pad zijn. Helaas kan je hier alleen komen tussen september en februari. Op wisenten.nl kan je zien waar de dieren zijn. 

De andere kudde die het bezoeken waard is, is de kudde die loopt op de Maashorst. In dit gebied lopen naast wisenten ook nog taurossen en Exmoor pony’s. Hoewel deze dieren in een afgerasterd gebied lopen, zijn ze vaak goed te spotten van buiten het afgerasterde gebied. 

Een wisent tijdens zonsondergang in de maashorst

De bever

Het volgende dier dat volgens ons niet mag ontbreken op onze wildlife top 10 van Nederland is de bever (Castor fiber). Het grootste knaagdier van Europa was ooit uitgestorven in Nederland, maar doet het nu beter dan ooit. Het Nederlandse landschap is uitermate geschikt voor dit waterdier. De bever is maximaal één meter groot en weegt ongeveer 20 kilo. Ze hebben een grote afgeplatte staart, waarmee ze goed kunnen zwemmen. Een ander opvallend detail van de bever zijn de grote oranje snijtanden, waarmee het dier bomen omknaagt. 

Bevers leven sinds 1988 weer in ons land. Bevers voelen zich natuurlijk helemaal thuis in de Nederlandse wateren, maar ze waren ook altijd zeer geliefd bij jagers. Mede hierdoor werd de laatste wilde bever in Nederland in 1826 gedood. Na jaren van voorbereiding werden in 1988 de eerste bevers vrij gelaten in de Biesbosch.

Later volgden nog meer uitzettingen in de Biesbosch, maar ook in gebieden zoals de Gelderse Poort, het Hunzedal en het Maasdal. Door ontsnapte bevers uit natuurpark Lelystad in de jaren ’90 leven er ook volop bevers in Flevoland. Daarnaast staken bevers vanuit Duitsland en België de grens over om de gebieden langs te grens te gaan bewonen. 

Tegenwoordig zijn bevers, op Noord-Holland na, in heel Nederland gevestigd en het lijkt een kwestie van tijd voordat ze zich ook definitief vestigen in Noord-Holland. In de ruim 30 jaar dat de bevers weer in Nederland leven is de populatie gegroeid naar zo’n 3500 bevers.

Een bever in de Biesbosch

De adder

De adder (Vipera berus) is de enige in Nederland voorkomende gifslang en verdient daarmee een plek op de wildlife top 10 van Nederland. De slang is niet groot, hij wordt namelijk maximaal 70 centimeter lang. Het meest herkenbaar zijn de koperbruine ogen met verticale pupil en het diamantpatroon op de rug (dat ze vaak, maar niet altijd hebben). Deze eierlevendbarende slang heeft een groot verspreidingsgebied, hij leeft in bijna heel Europa (uitgezonderd van het mediterrane gebied) en grote delen van Azië.

In Nederland is het dier vooral te vinden op de zandgronden in het oosten. De meeste zijn dan ook te vinden in Drenthe, Friesland, Gelderland, Limburg en Overijsel. Een goede plek om de adder te gaan zoeken is het nationaal park de Meinweg, of anders het Fochteloërveen in Drenthe. 

De das

De Europese das (Meles meles) is een zoogdier uit de familie van de marterachtige. De Europese das is de grootste van de zeven marters die in Nederland leven. De dieren worden maximaal 80 centimeter lang en wegen maximaal 17 kilogram. Mannelijke dieren zijn groter dan de vrouwtjes. De das is zwart-wit met twee brede zwarte strepen over de kop. 
 
Het zijn echte nachtdieren, die overweg verscholen zitten in hun burcht. Mocht je de dieren dus willen spotten, dan ben je aangewezen op de lange zomeravonden. De Europese das komt in bijna heel Europa voor, met uitzondering van het uiterste noorden, IJsland en wat eilanden in de Middellandse zee. Daarnaast leeft het dier ook in een deel van Centraal-Azië (al zijn er discussies over of dit wel dezelfde diersoort is).
 
Lange tijd stond de Europese das op de rode lijst van bedreigde dieren, gelukkig is dat tegenwoordig niet meer zo. Waar er in 1980 nog slechts 1.800 Europese dassen in Nederland in het wild leefden, zijn er tegenwoordig alweer rond de 6.000. Meer dan 80% van de Nederlandse dassen is te vinden op drie plekken, namelijk Zuid-Limburg, de Maasvallei en de Veluwe. 

Vooral in het westen van het land zijn de dieren (nog) niet te vinden. De beste kans om een das te spotten heb je als je weet waar een burcht te vinden is. Je kunt dan op een ruime afstand wachten tot het langzaam donker wordt. De dassen komen dan vanzelf hun burcht uit, waardoor je ze kunt zien. 

Zeehonden

In Nederland komen twee verschillende soorten zeehonden voor, de grijze zeehond (Halichoerus grypus) en de gewone zeehond (Phoca vitulina). Deze charismatische dieren verdienen natuurlijk een plek op de wildlife top 10 van Nederland.  Het verschil zien tussen beide is niet heel ingewikkeld, ten eerste is de grijze zeehond met 350 kilogram een stuk zwaarder dan de gewone zeehond die maar maximaal 90 kilogram wordt. Daarnaast heeft de grijze zeehond een spitse snuit, terwijl de gewone zeehond een rondere kop heeft.
 

De zeehonden zijn in Nederland op grofweg twee plaatsen te vinden. Het eerste is natuurlijk het waddengebied, waar veruit de meeste zeehonden van Nederland leven. Daarnaast is het ook goed mogelijk om zeehonden te spotten in Zeeland

Beide soorten zeehonden hebben het lange tijd heel zwaar gehad in Nederland, met de jaren ’80 als dieptepunt. Zo waren er nog slechts 1.000 gewone zeehonden te vinden, terwijl de grijze zeehond helemaal niet meer in Nederlandse wateren te bekennen was. Tegenwoordig gaat het gelukkig een stuk beter, zo leven er rond de 8.000 gewone zeehonden en 3.500 grijze zeehonden.
 
De beste manier om zeehonden te spotten in Nederland is met een boottocht speciaal voor zeehonden. Je hebt dan bijna garantie dat je de dieren zult vinden. Ook tijdens het wadlopen is de kans groot dat je zeehonden tegenkomt. 
Zeehond in Oosterschelde

De kraanvogel

De kraanvogel (Grus grus), ook wel Euraziatische kraanvogel genoemd, is een grote vogel die met een lengte van iets meer dan 120 centimeter groter is dan de ooievaar. De spanwijdte van de kraanvogel is maximaal twee meter. De vogel is grotendeels grijs, met een zwarte keel en een rode kruin.

De Kraanvogel broedt in een strook van West- en Noord-Europa tot aan het Oosten van Rusland en China. In de winter trekken ze naar het zuiden om daar te overwinteren. Tijdens deze trektocht vliegen ze vaak met honderden tegelijk over het oosten van Nederland. Ideaal moment om deze dieren te spotten in Nederland is dus tijdens de voorjaars- en najaarstrek.

Deze gracieuze vogel is gelukkig ook tijdens het broedseizoen in Nederland te zien. Nadat het dier honderden jaren niet in Nederland gebroed had, komt het sinds 2001 weer geregeld voor dat de dieren in de hoogveengebieden van Nederland broeden. Bekendste plekken waar de kraanvogels broeden in Nederland zijn het Fochteloërveen, het Dwingelderveld, de Mariapeel en de Groote Peel. Nu deze vogel ook weer in Nederland broedt, mag deze niet ontbreken op de wildlife top 10 van Nederland.

De heikikker

Het laatste dier op de wildlife top 10 van Nederland is de heikikker. Een ogenschijnlijk saaie bruine kikker die in grote delen van Europa voorkomt. Niks is echter minder waar op het moment dat de mannelijke heikikkers voor het eerst na de winterslaap in het water terecht komen.
 
De dieren kleuren dan namelijk tijdelijk, vaak voor slechts een aantal dagen, blauw. Deze blauwe kleur gebruiken ze om de vrouwtjes te imponeren tijdens de paartijd. De kikkers zijn in Europa vrij algemeen, maar dat valt in Nederland helaas vies tegen. Het dier staat daarom ook op de rode lijst van bedreigde dieren. In Nederland zijn de dieren vooral te vinden in het Oosten en Zuiden van het land. Met name veengebieden en elzenbroekbos zijn hun favoriete leefgebieden.
 
En goede plek om de heikikker in Nederland te spotten is nationaal park de Groote Peel!
Een blauwe mannelijke heikikker in de groote peel

Dit was onze wildlife top 10 van Nederland. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit artikel, laat dan een reactie achter! Mocht je dankzij deze blog één van de dieren in het wild tegen zijn gekomen, dan horen wij het natuurlijk ook heel graag!

* Bij wildlifereizen.com maken wij gebruik van affiliate links. Als jij iets via een link op onze website koopt krijgen wij daar een klein percentage over. Wees gerust het kost je niks extra!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel via sociale media
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Ontdek meer van Wildlifereizen
gewone flamingo in Fuente de Piedra
Flamingo’s: welke soorten zijn er en waar leven ze?

Flamingo’s Flamingo’s zijn waadvogels uit de familie van de flamingo’s (Phoenicopteridae). Het gaat om totaal zes verschillende soorten die leven in Amerika, Europa, Azië en Afrika. Flamingo’s zijn zeer kenmerkende vogels die bij iedereen wel iets oproepen. Het spotten van een flamingo op reis is voor veel mensen een leuke bonus

Ik met de Zoomble Spotting Scope in Liwonde nationaal park, Malawi
Review: Zoomble Spotting Scope

Zoomble Spotting Scope 25×75 Lees hieronder een nieuwe review op wildlifereizen.com. In deze review lees jij onze ervaring met de Zoomble Spotting Scope 25×75 die wij voor Zoomble al een langere tijd testen. Hieronder vind je onze mening over deze tool om vogels te spotten van Zoomble.  Productinformatie De Zoomble

Nijlpaard in South Luangwa nationaal park, Zambia
Zambia

Zambia Zambia is een land in Afrika. Het land, dat 750.000km² groot is, ligt op de overgang van Centraal-, Oost- en Zuidelijk Afrika. De hoofdstad van het land is Lusaka, waar met zo’n 2 miljoen inwoners bijna 10% van het totaal aantal inwoners te vinden is. Lange tijd was het